Tentang kami
YAYASAN PENDIDIKAN MALAYSIA (No. Pendaftaran: PPAB-33/2013) merupakan yayasan yang ditubuhkan pada 31 Julai 2013 berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri (Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 (Akta 258).

Penubuhan YPM memfokuskan kepada 3 objektif iaitu:

1. Membantu kebajikan pelajar asnaf dan B40 di seluruh Malaysia dalam bentuk skim kewangan atau perlindungan

2. Memberi bantuan awalan dalam bentuk kewangan atau barangan sebagai persediaan sambung belajar

3. Menyediakan bantuan kewangan dalam menaik taraf infrastruktur bantuan pendidikan dan pembelajaran

Objektif YPM
1
Membantu pelajar Asnaf & B40
Membantu kebajikan pelajar asnaf dan B40 di seluruh Malaysia dalam bentuk skim kewangan atau perlindungan
2
Bantuan Awalan
Memberi bantuan awalan dalam bentuk kewangan atau barangan sebagai persediaan sambung belajar
3
Bantuan Kewangan
Menyediakan bantuan kewangan dalam menaik taraf infrastruktur bantuan pendidikan dan pembelajaran
ms_MYBahasa Melayu