Visi & Misi
Misi: Menjadi sebuah institusi yang pakar dan sebagai wadah yang dipercayai serta diiktiraf untuk membangunkan potensi genetik anak-anak watan ke arah memastikan kemajuan, kekayaan dan kemuliaan yang berkekalan bagi diri, keluarga dan generasi akan datang.
Visi
1
Komprehensif & Efektif
Sentiasa menambah baik dan meningkat upaya sistem penyampaian dan modul agar lebih komprehensif dan efektif.
2
Professional & Akauntabiliti
Memberi layanan yang terbaik kepada golongan sasar secara professional dan akauntabiliti.
3
Pendidikan Berasaskan Teknologi
Menyediakan bantuan kewangan dalam menaik taraf infrastruktur bantuan pendidikan dan pembelajaran
ms_MYBahasa Melayu