Selamat datang ke Yayasan Pendidikan Malaysia YAYASAN PENDIDIKAN MALAYSIA (No. Pendaftaran: PPAB-33/2013) merupakan yayasan yang ditubuhkan pada 31 Julai 2013 berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri (Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 (Akta 258). INFO LANJUT Sumbangan & Tajaan Yayasan Pendidikan Malaysia telah mendapat kelulusan mengikut subseksyen 44(6), dimana segala derma wang tunai kepada Yayasan Pendidikan Malaysia layak diberi perlepasan cukai dalam mengira jumlah pendapatan kepada penderma-pendermanya dan semua pendapatan yang diterima oleh Yayasan Pendidikan Malaysia dikecualikan daripada cukai pendapatan mengikut Perenggan 13 Jadual 6, ACP 1967 oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri (No. Rujukan LHDN. 01/35/42/51/179-6.8313) INFO LANJUT Permohonan Percuma. Daftar Sekarang. Satu usaha kerjasama Yayasan Pendidikan Malaysia dengan beberapa institut pengajian tinggi terpilih dalam menyediakan peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat pendidikan tinggi selain daripada memberi bantuan kepada pelajar yang kurang berkemampuan dan tidak dapat melanjutkan pengajian ke universiti awam. DAFTAR SEKARANG Program Latihan Yayasan Pendidikan Malaysia juga menyediakan program latihan kepada pelajar atau pekerja. Program latihan adalah dalam bentuk pengumpulan dana (fundraising) di mana bayaran untuk seminar akan digunakan untuk membantu pelajar tajaan YPM bagi menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Program ini direka khas untuk pelajar atau pekerja dan meliputi aspek kepimpinan, komunikasi, personaliti, pengurusan stress dan motivasi diri. YPM juga menyediakan latihan beserta pensijilan NLP daripada badan yang diiktiraf. INFO LANJUT
Berita Selamat datang ke Yayasan Pendidikan Malaysia
Program Program Sumbangan & Tajaan
Pendaftaran Permohonan Percuma. Daftar Sekarang.
Program Program Latihan Untuk Pelajar & Pekerja

Berita Terkini

Lihat semua berita
12
April
  • 8:00 pg to 9:00 mlm
  • Yayasan Pendidikan Malaysia Booth, Dewan Orang Ramai Kg. Bukit Kuching Tengah
Temuduga Terbuka Dianjurkan oleh Yayasan Pendidikan Malaysia Untuk Sijil / Diploma dan Degree

Media terkini

Lihat semua multimedia

Statistik YPM

89
kelas tahun 2014
penerima sarjana muda diambil bekerja
92
bekerja 2014
graduan memegang jawatan yang berkaitan dengan tahap mereka
ms_MYBahasa Melayu