Akademi Gen-K
SKIM Akademi Kerjaya Yayasan Pendidikan Malaysia (SAKYPM) adalah merupakan siri program yang bertahap untuk membimbing pelajar dalam proses membina kerjaya yang baik. Pembangunan karakter pelajar terdiri daripada semua aspek kemahiran insaniah yang akan diterapkan.

Objektif

1. Melahirkan Remaja Yang Mempunyai Matlamat Yang Jelas Untuk Berjaya Untuk Diri Sendiri, Keluarga Dan Masyarakat.

2. Membakar Semangat Motivasi Terutama Dalam Akademik.

3. Meningkatkan Lagi Kemahiran Berkomunikasi Serta Hubungan Kemanusiaan Serta Peka Terhadap Cabaran Dan Perubahan Masa Kini.

4. Membudayakan Sikap Berani Mempersoalkan Sesuatu Yang Salah Dari Segi Percakapan Dan Tindakan Dengan Cara Yang Beretika Dan Beradap.

5. Melahirkan Generasi Pelajar Yang Memahami Dan Menguasai Kemahiran Insaniah

Elemen Penting Dalam Latihan
1
Komunikasi
2
Pemikiran Kritis
3
Pembelajaran Berterusan
4
Kerja Berpasukan
5
Moral & Etika
6
Kepimpinan
en_USEnglish