Mind Mastery & Empowering Identity

Mengaplikasi penggunaan serta penerapan kaedah GRAFOLOGI serta NEURO LINGUSITIK PROGRAM (NLP) dalam modul yang menjadi matlamat utama ialah mempelajari dan hubung kait dengan personality diri melalui asas grafologi iaitu analisa tulisan tangan yang memberi impak yang mendalam kepada tujuh bidang utama iaitu psikologi, kerja-kerja kebajikan, perubatan, pendidikan, perniagaan, kegunaan individu dan penyelesaian kes-kes jenayah

Program ini bertujuan untuk membina sahsiah dan sahsiah cemerlang melalui analisis tulisan tangan. Program ini juga membantu membezakan antara profil tulisan tangan peserta dari segi kepimpinan dan serta teknik untuk meningkatkan daya kepimpinan mereka.

Pada akhir program ini peserta akan :

Secara umumnya program ini adalah untuk membina karakter, personaliti yang cemerlang, mencipta self-talk yang baru ke arah pemikiran dan tindakan yang positif melalui analisis tulisan tangan. Program ini memfokuskan bagaimana mengenali karakter kepimpinan seterusnya meningkatkan nilai kepimpinan dalam diri.

en_USEnglish