SKIM Perlindungan iYPMcare4U

MANFAAT PERLINDUNGAN

Manfaat pelindungan sepanjang tahun.

KUMPULAN SASAR

Pelajar sekolah rendah dan menengah dari keluarga B40 (Pendapatan isi rumah RM 5,000 ke bawah

PERLINDUNGAN BERTERUSAN

Bantuan dalam bentuk skim perlindungan dan juga elaun pendidikan. (Jika penjaga mengalami kemalangan dan tidak dapat menampung kos pembelajaram pelajar

BANTUAN KEWANGAN

Bantuan dalambentukkewangan jika pelajarmengalami kemalangan.

Screenshot 2023-11-10 071143
Screenshot 2023-11-10 071159

Kaedah Tuntutan

01

Hubungi Yayasan Pendidikan Malaysia

02

Lengkapkan borang tuntutan dan serahkan resit bersama-sama dengan dokumen sokongan doktor masing-masing

03

Tuntutan akan dikreditkan ke dalam benefisiari akaun bank

en_USEnglish