TENTANG KAMI

YAYASAN PENDIDIKAN MALAYSIA (No. Pendaftaran: PPAB-33/2013) merupakan yayasan yang ditubuhkan pada 31 Julai 2013 berdaftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri (Akta Pemegang Amanah (Pemerbadanan) 1952 (Akta 258).

Penubuhan YPM memfokuskan kepada 3 objektif iaitu:

  1. Membantu kebajikan pelajar asnaf dan B40 di seluruh Malaysia dalam bentuk skim kewangan atau perlindungan

  2. Memberi bantuan awalan dalam bentuk kewangan atau barangan sebagai persediaan sambung belajar

  3. Menyediakan bantuan kewangan dalam menaik taraf infrastruktur bantuan pendidikan dan pembelajaran

Yayasan Pendidikan Malaysia Logo
Logo Rasmi Yayasan Pendidikan Malaysia (YPM)

Objektif

Visi & Misi

Visi:

  • Sentiasa menambah baik dan meningkat upaya sistem penyampaian dan modul agar lebih komprehensif dan efektif.
  • Memberi layanan yang terbaik kepada golongan sasar secara professional dan akauntabiliti.
  • Ketelusan, akurasi dan keboleh – percayaan dalam pengurusan dana.
  • Kekal dalam memberikan nilai tambah kepada pelajar, penaja dan pelabur.

Misi:
Menjadi sebuah institusi yang pakar dan sebagai wadah yang dipercayai serta diiktiraf untuk membangunkan potensi genetik anak-anak watan ke arah memastikan kemajuan, kekayaan dan kemuliaan yang berkekalan bagi diri, keluarga dan generasi akan datang.