SUMBANGAN & TAJAAN

Yayasan Pendidikan Malaysia telah diberikan kelulusan di bawah subseksyen 44 (6), di mana semua pembayaran tunai kepada Yayasan Pendidikan Malaysia layak mendapat pelepasan cukai dalam mengira jumlah pendapatan kepada penderma dan semua pendapatan yang diterima oleh Yayasan Pendidikan Malaysia dikecualikan daripada cukai pendapatan menurut Perenggan 13 Jadual 6, ACP 1967 oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (Nombor Rujukan IRB 01/35/42/51 / 179-6.8313)
Kelebihan Penajaan / Sumbangan
Syarat Penajaan

Individu:

  • Minimum sumbangan sebanyak RM1,000.00 layak untuk mendapatkan pengecualian cukai; (*Jumlah minimum sumbangan adalah dari 7% daripada pendapatan agregat tahunan)

Syarikat:

  • Minimum tajaan sebanyak RM3,000.00 layak untuk mendapatkan
    pengecualian cukai; (*Jumlah minimum sumbangan adalah dari 10% daripada pendapatan agregat tahunan)
  • Minimum tajaan sebanyak RM50,000.00 untuk jemputan wakil pihak penaja semasa program berkaitan;
  • Minimum tajaan sebanyak RM100,000.00 untuk cetakan logo organisasi pihak penaja;
Cara Sumbangan/Tajaan

Kami menghormati privasi anda dan tidak bertolak ansur dengan spam dan tidak akan menjual atau menyewakan maklumat anda kepada mana-mana pihak ketiga. Kami juga tidak akan menghantar e-mel yang tidak diminta.