Program Jelajah Pendidikan

BIASISWA KHAS BAGI PELAJAR YANG MASIH BELUM MENDAPAT TEMPAT PENGAJIAN.

Yayasan Pendidkan Malaysia akan mengadakan program jelajah pendidikan di setiap negeri di seluruh Malaysia. Ini adalah insiatif baru bagi membantu pelajar- pelajar lepasan SPM/Setaraf dan STPM/Setaraf mendapatkan peluang belajar ke peringkat yang lebih tinggi.

Sukacita kami menjemput semua untuk menghadiri sesi taklimat khas dan saringan kelayakan ini.

** Klik butang diatas untuk mencetak surat kehadiran