PROGRAM LATIHAN

Yayasan Pendidikan Malaysia juga menyediakan program latihan kepada pelajar atau pekerja. Program latihan adalah dalam bentuk pengumpulan dana (fundraising) di mana bayaran untuk seminar akan digunakan untuk membantu pelajar tajaan YPM bagi menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

YPM juga menyediakan latihan dengan pensijilan NLP dari badan yang diiktiraf. Program latihan kami memberi tumpuan kepada realiti pasaran global, teknologi kontemporari dan teknik yang mesti dikuasai oleh pekerja untuk terus hidup dan berjaya dalam ekonomi global hari ini.

Untuk Pekerja

Untuk Pelajar

Program latihan Yayasan Pendidikan Malaysia diiktiraf oleh PSMB (Human Resource Development)